• Default

the FLLT 2018 conference

ภาพบรรยากาศ Speexx ร่วมงาน การประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศครั้งที่ 5 (FLLT 2018) ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2561

Back To News and Activities
FLLT2018_1FLLT2018_2

FLLT2018_1

FLLT2018_2

Intersting

News and Activities