• Default

Booth EdTex 2018

ภาพบรรยากาศ Speexx ร่วมงาน
ของงาน EdTex 2018 “จุดเริ่มต้น” สู่การ “เปลี่ยนแปลง” ระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่ “Education 4.0” ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Back To News and Activities
Edtex_1Edtex_2

Edtex_1

Edtex_2

Intersting

News and Activities