News & Activities

Hi-light News & Activities

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ

the FLLT 2018 conference

ภาพบรรยากาศ Speexx ร่วมงาน การประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศครั้งที่ 5 (FLLT 2018) ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561

EdTex 2018

ภาพบรรยากาศงาน EdTex 2018 “จุดเริ่มต้น” สู่การ “เปลี่ยนแปลง” ระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่ “Education 4.0” ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

EDUCA 2018

ภาพบรรยากาศงาน EDUCA 2018 มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู คุณค่าของครู ประชุม สัมมนาพิเศษ นานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสวนาฟอรัมครูใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ที่ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

All News & Activities