• Default

Booth EdTex 2018

ภาพบรรยากาศ SPEEXX ร่วมงาน
ของงาน EdTex 2018 “จุดเริ่มต้น” สู่การ “เปลี่ยนแปลง” ระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่ “Education 4.0” ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Back To News and Activities
12345Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0001Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0002Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0003Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0012Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0014Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0017Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0022Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0023Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0044

1

2

3

4

5

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0001

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0002

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0003

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0012

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0014

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0017

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0022

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0023

Edtex 2018_๑๘๐๕๑๕_0044

Intersting

News and Activities