News & Activities

Hi-light News & Activities

BOOTH WDD ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพบรรยากาศในงาน Worlddidac Asia 2017 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ Bayer

อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ Bayer วันที่ 10 ตุลาคม 2560

อบรมการใช้งาน Speexx ที่ AEROTHAI

อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย วันที่ 19-20 กันยายน 2560

อบรมการใช้งาน Vitamin E ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

อบรมการใช้งาน Vitamin E ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง วันที่ 1 กันยายน 2560

Booth การท่าเรือ

ภาพบรรยากาศงาน Booth ทีการท่าเรือ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ railway 

อบรมการใช้งานโปรแกรม speexx ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ DPU

อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ SRU

อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 19 สิงหาคม 2560

All News & Activities