News & Activities

Hi-light News & Activities

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ NFI


อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ สถาบันอาหาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Booth EdTex 2018

ภาพบรรยากาศ Speexx ที่ สถาบันอาหาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ร่วมงาน ของงาน EdTex 2018 “จุดเริ่มต้น” สู่การ “เปลี่ยนแปลง” ระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่ “Education 4.0” ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ TGO

อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

บรรยากาศการสอบ SPEEXX ONLINE TEST ที่ SU

บรรยากาศการสอบ Speexx Online Test ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2-29 เมษายน 2561

อบรมการใช้งาน SPEEXX ที่ WORKPOINT


อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ Workpoint วันที่ 27 เมษายน 2561

Booth GE DAY PIM 2018 ครั้งที่ 2


ภาพบรรยากาศในงาน กิจกรรมวัน GE Day ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บรรยากาศการสอบ SPEEXX ONLINE TEST ที่ SUT


บรรยากาศการสอบวัดระดับก่อนเรียน speexx ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 9-11 เมษายน 2561

All News & Activities